Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från Markus. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Mark 8:27-30 – Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: ”Vem säger människorna att jag är? De svarade: ”Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.”

Då frågade han dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är Messias.” Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.