Dagens Andakt Fredag

Skriven av Mari

Den senaste tiden har jag påmints om att Gud ser till hjärtat - och inte i första hand till våra gärningar. Det är så lätt att vi fastnar i religionens mönster och missar relationen till Jesus.

2 Kor 3:12-18 – När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag.

Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort.

Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.

"Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort" – vilken grej..!! För den som vänder sig till Herren, med hela sitt hjärta, får verkligen möta Honom!