Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Vi är inne i vår bönemånad och internationellt ber vi tillsammans för vår värld, vårt arbete och oss som organisation.

3 Mos 19:2 – Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.

Vad innebär det för dig att Gud är helig? 

Han är avskild från det orena, från det syndiga, men han väljer att arbeta bland oheliga: han är avskild från synden, men inte avskild från oss.

Joh 4:23-24 – Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

VI ber gemensamt för vår interna planeringsprocess. Hur ska våra strukturer inom organisation se ut? Be att vi kan återspegla Guds helighet också i strukturer!