Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

Vi är inne i vår bönemånad och internationellt ber vi tillsammans för vår värld, vårt arbete och oss som organisation.

Mal 3:6a – Jag, Herren, har inte förändrats.

Gud är oföränderlig, Han är den Han är.

Vad får det för konsekvenser? Hur påverkar det oss idag?

  • Om vi kunnat lita på honom tidigare, kan vi lita på honom också i fortsättningen.
  • Det inger trygghet och förtöstan! 

Gud förändras inte, men det gör vi och den kultur vi lever i. Tidsandan förändras och för att reflektera Honom i den här världen behöver vi som organisation se över våra strukturer för att på bästa sätt återspegla Honom.

Ps 42:2-3, 9 – Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud?
Om dagen skall Herren skänka sin nåd, om natten skall jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv.

VI ber gemensamt för vår interna planeringsprocess. Idag ber vi särskilt för det internationella ledarteamet. Må Gud leda oss och dem tydligt framåt!