Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Vi är inne i vår bönemånad och internationellt ber vi tillsammans för vår värld, vårt arbete och oss som organisation.

5 Mos 32:4 – Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis.

Gud är rättfärdig och rättvis.

2 Krön 7:13-15 – Om jag skulle stänga till himlen så att inget regn faller, om jag skulle befalla gräshoppor att härja landet eller om jag skulle skicka pest på mitt folk, och om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. Ja, jag skall öppna mina ögon och öron och höra de böner de ber på denna plats.

Vi ber gemensamt för vår interna planeringsprocess. Idag ber vi särskilt för International Leaders Meeting (ILM) som hålls i Panama 26 feb-1 mars. Må Gud leda förberedelserna och ledarna att gå Sina vägar!