Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Vi är inne i vår bönemånad och internationellt ber vi tillsammans för vår värld, vårt arbete och oss som organisation.

4 Mos 14:18 – Herren är sen till vrede och rik på kärlek. Han förlåter synd och skuld men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar intill tredje och fjärde led.

Gud är tålmodig med oss. Har du någon personlig erfarenhet av det?

Vi ber gemensamt för vår interna planeringsprocess. Idag ber vi särskilt för de stora riktiningsförändringar och omsktruktureringar vi ser behöver ske efter vår process.

Vi vill fortsätta ära Gud med våra strukturer och vår organisation!