Dagens Andakt Fredag

Skriven av Martin

1 Tess 1:1-4 – Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader. Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er.

Paulus var närvarande där han var, samtidigt som han levde med en bön och omtanke om bröder och systrar på andra platser. Där är han verkligen ett föredöme!

Vi ber tillsammans för

  • Ega och hennes mamma Rodan i Zambia. Ega är funktionshindrad efter en svår gula febern-infektion som barn och kan varken gå eller prata. Tillsammans med sin mamma har hon länge bott i en fallfärdig hydda med grästak. När gräset en dag började brinna och Ega precis kunde räddas levande ut ur hyddan började mamma Rodan be Gud om ett nytt hus. Efter en tid kunde OM vara med och förse Rodan och Ega med grunden till ett nytt, mer brandsäkert hus. Tack gode Gud! http://news.om.org/feature-article/r4791

  • Center för funktionshindrade i Nordafrika. Hit kommer mammor med sina funktionshindrade barn för sjukgymnastik och gemenskap. I Nordafrika är funktionshindrade barn en stor skam men vi ber att familjer ska bli stolta över sina barn när de ser att våra medarbetare är det! http://news.om.org/country-article/r48078
     
  • Safe passage, OM:s arbete bland flyktingar i Europa. Behoven är enorma när stora flyktingströmmmar väller in i Europa. Det är en kris och kräver stor flexibilitet. Be om vishet för våra medarbetare och beskydd för människorna på flykt. http://news.om.org/feature-article/r48229

  • Iskanders familj i Sydsudan. Iskander var missionsledare för världens yngsta nation Sydsudan fram till sin död i cancer i oktober. Han sågs som en far i landet och över 2000 kom till begravningen. VI ber särskilt för hans fru och 3 barn. http://news.om.org/recent-news-article/r48077  

  • Is* ett av våra missionärsbarn i Mellanöstern. Efter flera krampanfall igår har hon legat på sjukhus under natten och läkare vet inte vad kramperna beror på. Vi ber om beskydd och fullt helande!