Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Isak

En bibelreflektion utifrån Ps 16. Läs och stanna upp vid frågorna. Låt Gud påminna dig om vad han gjort för dig!

Ps 16 – Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.

>> Hur har Gud beskyddat dig?

Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.
Usla är de som hålls heliga i landet,
dessa väldiga vill jag inte veta av.
Låt dem ha så många beläten de vill,
de som åtrår andra gudar -
jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
jag tar inte deras namn i min mun.

Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.
En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.

Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.

>> Vad är ett råd Herren har gett dig?

Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

>> Hur har Gud visat dig vägen till liv senaste tiden?