Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Anna

Jag besökte Afrikas horn i slutet av november. 

Jag åkte dit själv och fick därför följa med folk till många olika sammanhang. Spännande och ibland väldigt komiska situationer!

När jag läst på om kulturen och synen på stammar och klaner har jag förstått mer av Gamla Testamentet och den tidens berättelser om vad som hände. De är långt bort från evangeliet på många punkter, men just i det avseendet är de väldigt bibliska.

Regionen är starkt muslimsk och det finns väldigt få inhemska kristna. För de kristna utlänningar som bor här blir det ofta ensamt. Be att Gud kallar fler arbetare till sin skörd. (Gärna barnfamiljer!)

Upp 7:9-12 – Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.”