Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från Timotheos brev. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

2 Tim 1:6-9 – Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.

Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början.

Kan du ta emot budskapet till Timotheos som ett budskap till dig? Ett budskap om nåd och frid från Gud Fadern. Om du kan det, vilken eftersmak ger det?

Tänk dig att någon bekräftade din tro som Paulus gjorde med Timotheos? Hur skulle du känna det?

Om dessa ord talades till dig, att du har en gåva från Gud, vad skulle du göra av den?