Dagens Andakt Måndag

Skriven av Magdalena

Vi läser från Nehemja. 

Nehemja var judisk munkskänk vid Kung Artexerxes hov. Han ledde arbetet med återuppbyggandet av muren runt Jerusalem. 

Kap 1 – Nehemja får höra om hur Jerusalem ligger i ruiner och vänder sig i gråt till Gud i fasta och bön.
Kap 2 – Nehemja reser till Jerusalem för att återuppbygga muren. Han inspekterar stadsmuren och påbörjar arbetet. 
Kap 3 – Nehemja organiserar och delegerar arbetet.
Kap 4 – Arbetet möter inre motsånd

Neh 5:14-19 – Och dessutom: från den dag då jag utsågs till ståthållare över Juda – dvs. från kung Artaxerxes tjugonde regeringsår till hans trettioandra, i tolv år – avstod jag och mina närmaste män från det underhåll som tillkom ståthållaren. Mina företrädare som ståthållare lade tunga bördor på folket och utkrävde 40 siklar silver om dagen till mat och dryck. Och folket tyranniserades av deras män. Men så handlade inte jag, ty jag är en gudfruktig man.

Dessutom tog jag del i arbetet på muren, fastän jag inte var markägare, och alla mina tjänare var samlade där för att arbeta. Vid mitt bord förplägades hundrafemtio stormän och styresmän, förutom gäster från grannländerna. Varje dag stod jag för en oxe, sex får av bästa sort samt fågel och var tionde dag för ett stort antal vinsäckar. Trots det utnyttjade jag aldrig ståthållarens underhåll, ty detta folk hade pålagor nog ändå.

Min Gud, räkna mig till godo allt det som jag har gjort för mitt folk.


Vad lär vi oss av Nehemja i den här texten?


  • Han avstod sina rättigheter som ståthållare
  • Han såg efter sina medarbetare och tog hand om dem 
  • Han var generös 
  • ...............