Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Tony

Vilka bibliska grunder finns det för krishantering?

Orättvisa, våld, laglöshet... är det inte det vi ser i världen idag?

Hab 1: 2-3 – Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser - tvister blossar upp, split måste jag uthärda.

Jag tror att det är många idag, inte minst kristna, som i förtvivlan ropar ut dessa ord till Gud. Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 

Men vad svarar Herren?

Hab 2:14 – Kunskap om Herrens härlighet skall uppfylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten.

Gud kommer att gripa in, men vad händer när vi möter förföljelse? Ska vi lämna eller stanna kvar? Finns det nåt rätt eller fel? Vad gjorde Jesus när han mötte motstånd?

Vissa gånger lämnade han förföljelsen (Luk 4:28Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.)
andra gånger stannade han kvar och lät förföljelsen ske: när Jesus arresterades säger han: ”Dag efter dag var jag hos er i templet, och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund, nu har mörkret makten." (Luk 22:42)

Det finns tider då det är rätt att lämna och andra gånger när det är rätt att stanna. Det finns inget rätt eller fel! Vi behöver vara kloka som ormar och oskyldiga som duvor (Matt 10:16).  

Jak 1:5 – Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.