Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

När Paulus kom till Athen visste athenarna ingenting om vem den verklige Guden var. Vi ska titta på hur Paulus introducerade Honom för dem. 

Apg 17:22-25 – (22)Paulus steg fram inför areopagen och sade: ”Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. (23)När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er.

(24)Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. (25)Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt.

Reflektera två och två över vers 24-25. Vad säger de verserna om Gud? Vilken uppfattning får ni av den Gud som Paulus börjar att förkunna för athenarna?

  • Tillräcklig i sig själv, behöver inte människan
  • Allhärskare
  • Skapare av världen och upprätthållaren av liv
  • Går inte att fånga in Honom
  • Inte begränsad av människan eller världen
  • Bor inte i byggnader eller religiösa mönster skapade av människohänder. Han är större än så!
  • Livets ursprung; Han ger alla liv (och anda och allt!) --> Närvaro!