Dagens Andakt Måndag

Skriven av Magdalena

Dagens bibelreflektion kommer från Nehemja. Minns orden från Matteus kapitel 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Neh 12:44-47 – Denna dag tillsattes också män som skulle ha uppsikt över de kamraar som tjänade till förråd för offergåvorna, det första av skörden och tiondet. 

Där samlades det som prästerna och leviterna enligt lagen skulle ha från städernas åkrar. Glädjen var stor i Juda över att prästerna och leviterna var i tjänst och att de skötte gudstjänsterna och reningsriterna, liksom sångarna och dörrvaktarna skötte sina uppgifter enligt Davids och hans son Salomos anvisningar. 

Ty redan på Davids och Asafs tid fanns ledare för sångarna vid tackpsalmen och lovsången till Gud. Och på Serubbabels och Nehemjas tid brukade hela Israel ge sångarna och dörrvaktarna vad de behövde för var dag. Man gav leviterna vad som helgats åt dem, och leviterna gav Arons söner deras andel.