Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Daniel

Vi är i slutet av Nehemjas bok och vi hamnar mitt i uppradningen av de reformer han genomförde bland det judiska folket.

Neh 13:15-22 – Vid samma tid såg jag i Juda några som trampade vinpressarna på sabbaten. Andra kom med spannmål som de lastade på åsnor eller med vin, druvor, fikon och andra varor och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem för att sälja sina livsmedel. Några män från Tyros som bodde i Jerusalem förde in fisk och allehanda varor för att sälja till judarna på sabbaten – och det i Jerusalem.

Då gick jag till rätta med stormännen i Juda och sade till dem: ”Hur kan ni bära er så illa åt och vanhelga sabbatsdagen? Var det inte därför att våra fäder gjorde så som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och staden? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten!”

När mörkret föll över Jerusalems portar på kvällen före sabbaten gav jag order om att dörrarna skulle stängas och inte öppnas igen förrän sabbaten var över. Jag ställde också några av mina män vid portarna för att inget gods skulle föras in på sabbaten.

Det hände ett par gånger att köpmän och varuförsäljare tillbringade natten utanför Jerusalem, men jag varnade dem: ”Varför tillbringar ni natten framför muren? Om det upprepas kommer jag att ta i med hårdhandskarna!” I fortsättningen kom de inte under sabbaten. Sedan gav jag order till leviterna att rena sig och komma och hålla vakt vid portarna för att sabbatsdagen skulle hållas helig.

Judarna hade låtit andra folk influera dem att inte hålla sabbaten helig. De hade lämnat Guds väg och Nehemja tillrättavisade dem.

Tillåter vi idag folk och saker runtomkring oss influera oss? Står vi fast vid Guds väg eller behöver vi tillrättavisas?