Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Julyan och Lenna

Har du funderat någon gång på vad du ser? Och vad du inte ser?

När Jesaja kapitel 43 skrevs var judarna i fångeskap i Babylon. De hade tappat tron på att Gud skulle gripa in men det här svarar Gud sitt folk:

Jesaja 43:19 – Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.

Det är som att Gud säger: "Din rädsla hindrar dig från att se vad jag gör." Genom hela Jesaja bok upprepar Gud att folket inte ska vara rädda. Rädslan förlamar dem och hindrar dem från att se Guds verk.

Vi läser i Johannes kapitel 4 om hur Jesus möter den samariska kvinnan. Han har ett långt samtal med henne, men vad säger lärjungarna när de kommer tillbaka från byn? "I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne." (Joh 4:27)

Vad höll tillbaka lärjungarna från att se hur Jesus mötte kvinnan? Fördomar! 

Det som hindrar oss från att se vad Gud gör är rädsla, och fördomar. Därför, för att se vad Gud ser behöver vi befrias från rädsla och befrias från fördomar och istället fyllas av frimodighet och kärlek.

Ser vi vad Gud gör bland muslimer idag? Gud berör dem och drar dem till sig, över hela världen. Ser du vad Han gör bland dem?

Låt oss be om frimodighet och kärlek, för oss själva, för kyrkan i Sverige och i Europa.