Dagens Andakt Måndag

Skriven av Magdalena

Dagens bibelreflektion kommer från Filipperbrevet. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Fil 1:27-30 – Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag – vare sig jag besöker er eller är någon annanstans – får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de skall gå under och ni räddas, som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden att – ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. 

I min Bibel harsStycket rubriken "Leva med Kristus som förebild". Vad betyder det för mig idag? Och vad innebär det för oss att leva värdigt Kristi evangelium?