Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Vi har börjat läsa Jona bok tillsammans på kontoret. Vi vet inte vem som skrivit boken, men vi vet att vi i slutet kan blicka tillbaka över Jonas liv och se hur Gud är med. För några veckor sedan introducerade vi en andlig vana att mot slutet av dagen reflektera kring:

  1. Vad är jag tacksam för idag?
  2. Vad har jag gjort under dagen? När har jag upplevt Guds närvaro?
  3. Är det något jag behöver be om förlåtelse för?
  4. Lämna morgondagen i Herrens händer och be om nåd över den. 

I Apg 17:23 läser vi om hur Paulus gick runt i Athen och såg på athenarnas gudabilder. Han berättar: När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er.

Sedan fortsätter han med att berätta om vem han tror att den okände Guden är (v.24-26): Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.

Och sen kommer det som jag tycker är så starkt (v.27-28): Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom – han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.

Som 22-23-åring började det landa i mig att Gud ständigt är närvarande. Inte bara som min himmelske pappa på avstånd, utan här - ständigt nära! I min djupaste glädje och i min djupaste sorg. Vi har vårt usprung i honom!

Utmaning: ta en stund mot slutet av varje dag att reflektera kring ovanstående frågor. Minns att Gud ständigt är närvarande!