Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Vi fortsätter att läsa Jona bok. 

Jona 4:1-5 – Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren: ”Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarshish förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre, det är bättre för mig att dö än att leva.” Herren sade: ”Har du skäl att vara vred?”

Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda, så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden.

Vad händer i texten?

  • Jona var arg på Gud. 
  • Varför var han arg? För att Gud inte dömde Nineve. 
  • Varför dömde inte Gud Nineve? För att Jona predikade att staden skulle dömas.
  • Men vänta...; Jona profeterar över staden, de inser att de har gjort fel, omvänder sig - och Jona blir upprörd? Är det inte det som var Jonas uppdrag? Var det egentligen inte en mycket effektiv predikan, kanske till och med en av de mest lyckade missionsresorna i Gamla Testamentet? Folket vände ju om till Gud! Ändå sätter sig Jona utanför staden och surar.
  • Varför var Jona sur? Kanske för att han inte ville att folket i Nineve skulle få nåd för det de gjort, kanske ville Jona att de skulle få betala för sina synder, att rättvisan skulle segra, snarare än nåden?

Jonas känslor stod i vägen för Guds nåd... Kan du känna igen det i ditt eget liv?