Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Vi fortsätter att läsa Jona bok, men utifrån ett perspektiv av personlig utveckling. 

Snabb sammanfattning av boken:

 • Jona (profet) sänd till Nineve för att predika. 
 • Jona flyr från uppdraget genom att köpa (!) en båtbiljett till Tarsis.
 • Det blåser upp till storm. Jona slängs överbord och äts upp av en stor fisk. Efter 3 dagar spottar fisken upp Jona på stranden. 
 • Jona håller en straff-predikan för Nineve. Folket omvänder sig och Gud har förbarmande med dem. 
 • Jona visste att Gud skulle rädda Nineve om de ångrade sig. Men troligtvis tyckte Jona att staden skulle förstöras. 
 • Jona blir arg på Gud för att han inte förstör staden. Sätter sig under ett träd och tjurar. 
 • Jona bok avslutas med att Gud ifrågasätter varför Jona är arg, och förklarar vem Han är varför Han har nåd över Nineve.

2 Kor 10:4b-5 – Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Vad innebär det att göra varje tanke till en lydig fånge i Kristus? Kanske att inte lyssna på – som i att följa, alla tankar som kommer, utan snarare kolla på vilka tankar som talar sanning och vilka som bara är lögner. Här är Guds ord – Bibeln, en nyckel. Vem säger Gud att jag är? Vem är Han?

Låt oss kolla på Jona's berättelse utifrån detta:

Omständigheter

 • Jona (profet) sänd till Nineve för att predika. 
 • Jona flyr från uppdraget genom att köpa (!) en båtbiljett till Tarsis.
 • Det blåser upp till storm. Jona slängs överbord och äts upp av en stor fisk. Efter 3 dagar spottar fisken upp Jona på stranden. 
 • Jona håller en straff-predikan för Nineve. Folket omvänder sig och Gud har förbarmande med dem. 

Tankar

 • Jona visste att Gud skulle rädda Nineve om de ångrade sig. Men troligtvis tyckte Jona att staden skulle förstöras. 

Känslor

 • Jona blir arg på Gud för att han inte förstör staden.

Handling

 • Jona sätter sig under ett träd och tjurar. 

Situation

 • Jona bok avslutas med att Gud ifrågasätter varför Jona är arg, och förklarar vem Han är varför Han har nåd över Nineve.

Vad skulle hända om Jona valde att lyssna till Guds sista kommentar och följa det? (Göra sina tankar lydiga i Kristus Jesus) 

 • Situation
  Jona förstår att Gud är nådefull och barmhärtig mot alla. 
 • Handling
  Jona går till Nineve (som Gud bad honom om från början...) 
 • Känslor
  Frid
 • Tankar
  Guds rättvisa är inte min egen
 • Omständigheter
  Se Gud verka

Skulle Jona kunnat vara med om detta redan från början?