Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Denise och Dave

Dagens bibelreflektion kommer från Predikaren. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Pred 1:1-11 – Ord av Predikaren, son till David och kung i Jerusalem.

Tomhet, idel tomhet,
säger Predikaren
tomhet, idel tomhet,
allt är tomhet.

Vad får människan ut
av all sin möda under solen?
Släkte går och släkte kommer,
jorden är evigt densamma.

Solen går upp och solen går ner,
så skyndar den tillbaka
till platsen för sin uppgång.

Vinden blåser åt söder,
så slår den om mot norr,
ständigt slår vinden om,
slår om och vänder igen.

Alla floder flyter mot havet,
men havet blir aldrig fullt.
Dit floderna har vandrat
vandrar de alltid på nytt.
Inga ord räcker till,
ingen kan utsäga allt.

Ögat blir aldrig mätt på att se,
örat får aldrig nog av att höra.
Vad som har varit kommer att vara,
vad som har skett skall ske igen.

Det finns ingenting nytt under solen.
Säger man om något: ”Det här är nytt!”
så har det ändå funnits före oss,
alltsedan urminnes tid.

Ingen minns de släkten som gått,
och framtida släkten skall glömmas
av dem som följer efter.

Vad är dina tankar efter att ha läst texten? Livet är meningslöst. Pessimistisk syn! "Men också en beskrivning av livet som jag ibland upplever det..."

Reflektera över texten och låt den sjunka in.

Mitt i att allt har sin gång och livet ibland känns meningslöst och tröstlöst har Gud lovat att skapa något nytt (Upp 21:5).