Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Kol 1:9-14 – Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Finns det någon i ditt nätverk som kännetecknas av detta? Att så fort de fick höra om något, ber för det? Någon med bönens ande?

Som OM:are vill vi vara med och utmana folk att be, ge och gå. Är vi människor som fungerar som exempel i bön? Ber vi för det vi hör om? Det vi ser? Kanske behöver vi be Gud om bönens ande, ännu tydligare...