Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Iain

I Mellanöstern firar vi västvärldens påsk som var för ett par veckor sen, judarnas påsk som var nyligen och den östländska kyrkans påsk som infaller den här veckan. Att bo mitt i detta har gjort att jag haft tid att fundera och reflektera mycket över påskens budskap den här våren.

Två saker som slagit mig när jag läst om påsken:

  • Lärjungarna förväntande sig det inte. 
  • När Jesus uppstod från de döda, uppstod han verkligen från de döda. Och mer än så: han besegrade döden! När Lasaros uppstod från de döda hade han fortfarande sin dödliga kropp, han skulle ju dö igen. Men när Jesus uppstått kände Maria först inte igen honom när de möttes i trädgården vid graven, förrän han sa hennes namn. Det verkar som att Jesus var densamma –  men ändå inte!

När jag pratar med muslimer säger jag ofta att Jesus lever och att han ska komma tillbaka. De allra flesta muslimer håller med mig, det tror ju de också! Men när jag säger att vi kristna tror att Jesus dog och uppstod igen är vi inte lika överrens... Och det är där kraften (och stötestenen) i evangeliet finns!

Om Jesus verkligen är uppstånden, var lämnar det oss? 

I Joh 20:21 säger Jesus: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Vi är sända ut i världen, på samma sätt som Jesus sändes av Fadern!

Världsligt sett är Mellanöstern och Nordafrika i kaos. Så många länder är mitt i inbördeskrig och våldet sprids snabbt. Samtidigt ser vi hur Gud verkar i regionen och jag är full av hopp. 

Aldrig tidigare har vi sett så många muslimer komma till tro på Jesus Kristus och så många muslimer uttrycka intresse att lära känna Honom. Vi behöver be om fler arbetare som är villiga att berätta och dela med sig av evangeliet!

VIll du be med oss om det?