Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från 1 Mosebok. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

1 Mos 18:1-15 – Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.” De svarade: ”Ja, gör det!” Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: ”Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd.” Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt.

Sedan frågade de honom: ”Var är Sara, din hustru?” Abraham svarade: ”Inne i tältet.” Då sade han: ”Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru Sara ha en son.” Detta hörde Sara, där hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför log Sara för sig själv och tänkte: ”Skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal?” Då sade Herren till Abraham: ”Varför log Sara och tänkte: Skulle jag föda barn, jag som är så gammal? – Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då har Sara en son.” Sara blev rädd och sade: ”Jag log inte.” Men Herren sade: ”Jo, visst log du.”

Min syster är svårt sjuk i cancer. Jag och min familj bärs särskilt av vers 14 just nu: "Finns det någonting som är omöjligt för Herren?"

Mänskligt sett fanns det inget hopp för Sara och Abraham att få barn, men männen kommer till dem och visar på att ingenting är omöjligt för Herren. De säger att Gud kommer att göra ett under, i samverkan med Sara och Abraham. Det är en vacker bild på hur det så ofta är: att Gud griper in i en omöjlig situation och att han gör det tillsammans med människor. 

Rent mänskligt finns det mycket lite hopp för min syster, men vi ropar till Gud om ett övernaturligt ingripande. Ingenting är ju omöjligt för Honom! VI vet inte hur Gud väljer att svara på vår bön, men vi ber frimodigt om ett helande och eftersom vi vet att Gud samverkar med oss människor ber vi också för de läkare och sjuksköterskor som finns runt min syster.

För mig är den här bibeltexten en påminnelse om att vara öppen för att Gud kommer till oss.