Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Dagens bibelreflektion kommer från Predikaren. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Pred 4:1-8 – Vidare såg jag alla de våldsdåd som begås under solen: de förtryckta gråter men ingen tröstar dem, förtryckaren övar våld mot dem men ingen hjälper dem. Jag sade: De döda, som redan gått bort, är lyckligare än de levande, som ännu är kvar i livet. Men lyckligast är den som ännu inte är till, den som sluppit se allt det onda som sker under solen.

Jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes avund mot den andre. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind.

Dåren sitter med händerna i kors och tär på sitt eget hull. Bättre en handfull i lugn och ro än två händer fulla och mycket möda, ett jagande efter vind. Jag såg ännu mer av tomheten under solen: en man står helt ensam, har varken son eller bror. Ändå är det ingen måtta på hans möda, och han spanar alltid lika girigt efter rikedom. ”Men för vem sliter jag och nekar mig livets goda?” Även detta är tomhet och ett eländigt arbete.

Hur lätt är det inte att tappa hoppet i den här världen? Att uppleva att allt är tomhet och ett jagande efter vind. Men som troende kan vi också ha ett annat perspektiv än vad världen har: vi har vårt hopp i Jesus, han har ju övervunnit döden och allt det negativa i den här världen! Och han har inte förändrats.