Dagens Andakt Måndag

Skriven av Mari

Joh 3:31-36 – Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

"Gud ger Anden utan att mäta" - hur mäktigt är inte det?

Det är lätt att tänka att Jesus var någon slags supermänniska, en superhjälte. Men Jesus säger själv att allt han gör, gör han genom Fadern (Joh 5:19). Och Gud Fadern säger att han ger oss den helige Anden – samma Ande som Jesus hade!  

När vi tittar på kristna vi ser upp till, kanske en duktig predikant, en stor ledare är det lätt att tänka att de är supermänniskor. Men de gör inget i egen kraft, de gör det de gör för att de har Anden – samma Ande som vi har, den Anden som Gud ger utan att mäta!

Är inte det mäktigt?