Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Ben

Jag är från Tyskland, och som en typisk tysk gillar jag att planera och organisera saker. I Gamla Testamentet finns en massa planeringar och organiseringar att titta på:

2 Kung 6:8-12 – En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerare och angav var de skulle anfalla. Genast skickade då gudsmannen bud till den israelitiske kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som arameerna tänkte anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och varskodde folket där, så att de var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång.

Detta gjorde arameerkungen bekymrad, och han sammankallade sina officerare och frågade: ”Kan ni säga mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida?” – ”Ingen, herre konung”, svarade en av dem, ”men Elisha, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med vad du säger i din sängkammare.” Då befallde kungen: ”Gå och ta reda på var Elisha finns, så att jag kan skicka folk för att gripa honom.”

Arams kung var en duktig strateg, men ändå kunde han inte överlista Israel. Han försökte och försökte, men Israel tycktes hela tiden ligga steget före! Arams kung kunde planera, men han gjorde det inte  med Gud på sin sida. 

Kungen i Israel, å andra sidan, var egentligen inte särskilt duktig på att planera, men han hade Gud på sin sida – och han vann, gång på gång!

Planerar du ditt liv, ditt arbete, din tjänst tillsammans med Gud, eller planerar du först och ber om välsignelse sen?

2 Kung 6:13-17– När kungen fått rapport om att Elisha befann sig i Dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. ”Ack, herre, vad skall vi ta oss till?” ropade han.

Elisha svarade: ”Var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras.” Och han bad: ”Herre, öppna hans ögon, så att han ser!” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha.

Tjänaren såg inte det Elisha såg: att berget var fullt av hästar och vagnar av eld. Vi behöver överlåta våra planer till Gud, och vi behöver be Gud att öppna våra ögon så att vi ser verkligheten som den verkligen är – att Gud är på vår sida! (och att Han är så mycket större än alla våra fiender tillsammans)

Kom ihåg:

  • Planera tillsammans med Gud
  • Be om öppnade ögon att se verkligheten från Guds perspektiv