Dagens Andakt Fredag

Skriven av Sheraz

Pred 7:14-17 – Se på vad Gud har gjort: vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt?
På lyckans dag skall du vara lycklig, och på olyckans dag skall du tänka så: Gud har gjort även denna dag, och människan har inget att klandra honom för.

I detta flyktiga liv har jag sett att rättfärdiga går under trots sin rättfärdighet, att onda lever länge trots sin ondska. Var inte alltför rättfärdig, och visa dig inte alltför klok. Varför skulle du vålla ditt eget fördärv?

I v. 14 läser vi: Se på vad Gud gjort: vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt? Det Gud skapade var perfekt och människan kan inte göra något för att göra det mer perfekt. 

Vi hade nyss gift oss och min fru väntade vårt första barn när vi fick beskedet att min fru hade Hepatit C. Då bodde vi fortfarande i Pakistan och vi visste att det var svårt att få tag på rätt medicin och många dog i sjukdomen. Jag var helt förstörd! Inte långt efter det fick jag beskedet att också jag hade sjukdomen.

När vår dotter Rhoda föddes visste vi att hon hade 50 % risk att bli smittad. Jag väntade med stor oro på provsvaren och möttes snart av beskedet att också hon hade Hepatit C. När beskedet kom var jag helt förkrossad och jag lyfte blicken mot himlen och grät i både smärta, oro och ilska. Hur kunde Gud göra så mot oss?! När jag lyfte blicken möttes jag av en syn av Jesus och han sträckte ut sin hand mot mig. Han sa: "Det är lätt att predika om Jobs liv, men det är inte lika lätt att leva Jobs liv". Då visste jag att Jesus var med oss, precis som Gud var med Job under hans svåra prövningar.

Som det står i v. 15 ovan: På lyckans dag skall du vara lycklig, och på olyckans dag skall du tänka så: Gud har gjort även denna dag, och människan har inget att klandra honom för.

Trots att sjukdomen fortfarande härjade i både min dotters, min frus och min kropp upplevde jag en så stor frid. Jesus var med oss.

När min fru börjat sin behandling mot sjukdomen fastade jag och bad för att hon skulle bli frisk. Oavsett om hon skulle bli frisk eller inte visste jag att Jesus var med, men åh vad jag längtade efter att provsvaren skulle vara negativa! 

Det gick en tid och jag tvekade länge med att låta min fru ta blodprov. Tänk om hon trots allt inte skulle bli frisk ändå? Jag fastade och bad att hon skulle bli frisk - och när provsvaren kom hade hon inte längre sjukdomen i sin kropp!

På lyckans dag skall du vara lycklig, och på olyckans dag skall du tänka så: Gud har gjort även denna dag, och människan har inget att klandra honom för (Pred. 7:15).