Dagens Andakt Måndag

Skriven av Isak

Vi läser bibeltexten som vi ofta gjorde när jag bodde i Mellanöstern - först en gång högt tillsammans, sen tyst för oss själva. Vi återberättar sen texten med egna ord. Vad lär texten oss?

1 Tim 3:1-7 – Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare.

Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling?

Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

Texten med egna ord: Paulus skriver till Timotheos om vad det innebär att vara församlingsledare. Han säger i princip: "För att vara ledare i församlingen behöver du ha ditt liv i ordning!"

Vad lär vi oss?

  • Vikten av att ta hand om sin familj, också som ledare
  • Det handlar så mycket om urskiljningsförmåga - det är ok att dricka alkohol, men du ska inte missbruka det. Det är ok att ha pengar, men inte att ha begär till det. 
  • Ledarskapet kostar på och ledaren utsätts för större frestelser än andra. Därför ska han vara grundad i sin tro (inte nyomvänd)
  • Vad ledaren gör påverkar hela församlingen
  • Gott rykte bland utomstående - det tyska ordet som används i min översättning betecknar ett mycket starkt ord om att vårt liv ska göra skillnad bland folk.