Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Vi är mitt i Ramadan, muslimernas fastemånad, och vi ber särskilt för dem att de ska finna frid och sanning den här månaden. Skriv upp dig på dagliga bönemail här.

Nordafrika

Innan muslimska arméer intog Nordafrika på 600-talet var det centrum för kristendomen. Idag är 98-100 procent av befolkningen muslimer. Det finns en ursprungsbefolkning som har rötter från antiken - berberna - som har kämpat emot det arabiska inflytandet.

Nya kristna grupper växer fram bland både araber och berber. På många platser ser man Jesus avbildad som den gode herden. Som herdefolk är det en bild som är lätt att relatera till.

  • Be att framväxande kristna väckelserörelser i Nordafrika ska bestå trots regeringars ansträngningar att förbli en muslimsk stat.
  • Be att nya översättningar av Nya Testamentet till berberspråk ska väcka nyfikenhet på den kristna tron hos Nordafrikas ursprungsbefolkning.
  • Översättning av Bibeln, radio - och TV sändningar samt vittnesbörd från nyomvända bidrar till en återupptäckt av den nya, men samtidigt historiska, kristna tron i Nordafrika. Be för arbetarna som går ut med evangeliet.