Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Juhani

Jag ber ofta bönen från Rom 12 i min dagliga bön. 

Rom 12:1-8 – Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Hur lärde du dig ditt modersmål? Bestämde du dig en dag för att du skulle lära dig svenska, eller finska eller engelska? Nej, språket talades runtomkring dig och till dig, och du lärde dig att urskilja ord efter ord och sen gensvara och så småningom tala det flytande. 

Jag tror att det är samma sak med bönen. 

Hur lär vi oss att be? Bönen är Guds modersmål och vi lär oss det på samma sätt som vi lär oss vårt mänskliga modersmål. Han talar till oss genom Bibeln och till en början kanske vi inte förstår vad han säger, men med tiden lär vi ossatt urskilja orden och vi börjar använda de ord vi kan. Snart gensvarar vi, ord för ord och vi testar oss fram för att så småingom tala bönens språk flytande. 

Jag börjar ofta varje morgon med att be bönen i det här kapitlet efter 3 nivåer:

Överlåtelse, förnyelse av mina tankar och tjänst. 

Överlåtelse:
Jag vill frambära mig själv som ett levande offer till Gud, och jag ber att jag inte ska anpassa mig efter den här världen utan låta mig förvandlas av Honom. Jag är ärlig med hur jag känner och vad jag tänker, och ber sen att jag ska kunna avgöra vad som är Guds vilja. 

förnyelse av mina tankar:
Och så fortsätter jag i kapitlet och låter Gud tala sitt modersmål till mig. Med tiden ser jag på mina omständigheter på ett sätt som Gud gör, och ser på mig själv som Gud gör (och inte genom Jante-lagen som så ofta härjar i våra nordiska sinnen!)

tjänst:
Hur kan jag vara till tjänst för andra? Vad har jag för gåvor som kan komma till användning idag?

De här 3 nivåerna ger mig en struktur att låta den Helige anden tala till mig.