Dagens Andakt Måndag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från 2 Mosebok. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

2 Mos 31:1-11 – Herren talade till Mose:
Jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam, och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten.

Jag har vid hans sida ställt Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam, och åt alla konstskickliga har jag gett förmåga att utföra allt som jag befallt dig: uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet och locket ovanpå den och allt som hör till uppenbarelsetältet, bordet med dess tillbehör, lampstället av rent guld med alla dess tillbehör, rökelsealtaret, brännofferaltaret med alla dess tillbehör, karet med dess ställ, ämbetsdräkten, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder, smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen – allt skall de göra så som jag har befallt dig.

Vilken kreativitet! Och vad många olika yrkesgrupper det räknas upp här - konstnär, snickare, kock, präst, skräddare och sömmerska....!

Vi är precis i början på en ny arbetsperiod och även om vi kanske har andra arbetsuppgifter än de som räknas upp här är vi här med olika arbetsuppgifter och olika gåvor. Och mitt i det här vill jag bjuda in oss att ta emot gudomlig ande, Helig Ande för att utrusta oss för det uppdrag vi har i den här gemenskapen.