Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Rebecca

Om vi tänder ett ljus i ett mörkt rum kan vi plötsligt se, trots mörker. Vart försvinner mörkret när vi tänder ljuset? Det försvinner. Vad är mörker? Avsaknad av ljus.

1 Joh 1:5-10 – Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

v 5: "Gud är ljus och att inget mörker finns i honom".
Vad är mörker i det här fallet? Orättfärdighet, synd. 

I många fall är ondska avsaknad av det goda; en lögn är avsaknaden av sanning, orättfärdighet är avsaknaden av rättfärdighet. 

Vad lär det här oss om varför det finns så mycket ondska i världen? Det är avsaknaden av godhet, rättfärdighet och ytterst sett Gud. 

Matt 5:14 står det om oss som Jesu lärjungar: Vi är världens ljus.

All ondska är motsatsen och avsaknaden av Gud, och vi som människor kan göra det valet. 

Var inte rädd för det onda och för mörkret, minns vad som står i Joh 1:5 – Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Ondskan och mörkret måste ge vika för ljuset! Var uppmuntrade att det verkligen är så!