Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

S. är en vän som vår familj fått kontakt med den senaste tiden. Hon har precis blivit kristen och verkligen lyser av iver efter att lära känna Kristus. Det är så inspirerande och så vackert!

En psalm som jag ofta refererar till när jag undervisar om mission är Ps 67.

Ps 67 – Gud, visa oss nåd och välsigna oss,
låt ditt ansikte lysa mot oss,
så att hela jorden lär känna vad du gör
och alla folk får veta att du hjälper.
Folken skall tacka dig, o Gud,
ja, alla folk skall tacka dig.
Alla länder skall jubla av glädje,
ty du råder rättvist över folken
och leder länderna på jorden.
Folken skall tacka dig, o Gud,
ja, alla folk skall tacka dig.
Jorden har gett sin gröda.
Gud, vår Gud, välsignar oss.
Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.

Den här psalmen ger, precis som S. liv, ett uttryck för en iver att lära känna Gud. Vad tänker ni på när ni hör strofen "Låt ditt ansikte lysa mot oss"?

  • Intimitet, närhet
  • välvilja, att Gud ler mot oss

Vidare talar psalmen om att det finns ett högre syfte än bara att vilja se Guds ansikte för egen vinning:

"låt ditt ansikte lysa mot oss, SÅ ATT hela jorden lär känna vad du gör". Det ska vidare ut i världen!

Må vi bli inspirerade att fortsätta!