Dagens Andakt Fredag

Skriven av Jackie

I OS-tider är det lätt att stirra sig blind på framgångar och medaljer, men minns att det är ditt inre liv, din karaktär som verkligen betyder något och har bestående värde. 

Gal 5:16-26 – Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. 17Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. 18Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

19Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, 20avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, 21maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.

22Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. 24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. 25Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. 26Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra

Jag tror att det kan finnas många uttryckssätt för Andens frukter: kärlek, glädje och frid kan se olika ut i olika situationer, men det finns där när vi lever ett liv med den helige anden.

Må vi bli kända för vår karaktär snarare än enbart våra framgångar!