Dagens Andakt Måndag

Skriven av Jackie

Är det inte fascinerande hur lika men ändå olika vi människor är? Vi har alla 10 fingrar, 10 tår, ögon, öron, och samtidigt kan vi ha så olika intressen och personligheter. För mig visar det på kreativiteten hos vår Skapare. 

När du hör en sång eller en låt säger det något om skaparen bakom den. När du ser en tavla eller en målning säger det något om konstnären bakom den. Jag tror att det är samma sak med Gud: hans skapelse säger något om honom som skapare!

Bibeln talar hela tiden om vem Skaparen är, precis som han skapelse också gör det: människor, djur, växter, natur. Den här mångfalden och kreativiteten berättar något om och reflekterar vem Skaparen är!

Låt oss ge Gud äran för den han är och det han skapat!