Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

Vi ber lite extra för våra medarbetare idag:

Daniel och Hannah - församlingsplantering i västsverige. 
Sommaren har varit bra och vi har haft ett par grillkvällar för folk i närområdet. Under ett par särskilda satsningar har vi evangeliserat och satt ord på evangeliet. 


>> Be med oss att Gud gör sitt verk i deras hjärtan!
>> Hannah har också blivit svensk medborgare (yay!) under sommaren - tacka Gud med oss för det! 

Jonatan - på väg till Mellanöstern. 

Just nu i Holland på GO-konferensen, vår sändningskonferens för de som är på väg ut med OM till hösten. Jag mår bra! Största böneämnet är mitt understöd som behöver komma in innan jag får klartecken att flytta till Mellanöstern.

>> Be med mig om understöd!

Rom 1:16-17 – Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. 17I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.