Dagens Andakt Torsdag

Skriven av R. och E.

Vi har jobbat 25 år i Sudan och tänkte nog att vi skulle vara kvar åtminstone 10 år, men en dag stängdes dörren för oss när alla missionärer plötsligt slängdes ut ur landet. Nu bor vi sedan ett par år tillbaka i ett annat land i Nordafrika. 

Sudan och det land vi bor i nu är på många sätt väldigt lika: båda är ökenländer och kulturen är mycket lika i många avseenden. Men det finns också många skillnader: Sudan var delvis muslimskt, vårt nya land är strikt muslimskt. I Sudan fanns det inhemska kristna, men hos oss finns inga alls. I alla fall inte officiellt..... De utlänningar vi jobbar med

När vi är ute och går är det en moské var 5:e minut och människor är mycket religösa. Det har jag blivit lite förvånad över faktiskt. Vi jobbar framförallt bland de arabiskttalande och de har av tradtionen varit mycket stängda för evangeliet.

Vi sover oftast på taket och varje morgon mellan kl 04-06 

Jag har påmints så mycket om orden från Jesaja 65:1 – Jag hade svar åt dem som inte frågade mig, lät mig finnas av dem som inte sökte mig. ”Här är jag, här är jag!” sade jag till ett folk som inte åkallade mitt namn.

Det måste finnas de som går med ett ärligt hjärta och vill söka Gud. De måste finnas! Och min bön är att vi ska möta dem och kunna leda dem rätt.

Det är så få som vågar fråga något. Det är som att de bär på sådan rädsla inför att ifrågasätta islam att de inte ens vågar uttala ordet kristen emellanåt. Den enda som vågat fråga oss någonting om Bibeln, kristen tro eller ens våra traditioner är en ung kvinna i vårt nätverk. Vi svarar på hennes frågor och vi har små korta samtal med ett par veckors och ibland månaders mellanrum. Må Jesus möta henne!

Det är ett väldigt stängt land, och folk, men i takt med att internet och smartphones slår igenom mer och mer tror jag att nästa generation kommer att få sina ögon öppnade.

Vi söker hela tiden nya sätt att berätta om Jesus, och att berätta om att vi tror på Honom och är kristna. För att Gud ska bryta igenom i det här landet krävs ett under. Vi har ingen aning om hur det ska ske, men Gud vet. 

Be med oss!