Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Minns ni David från Bibeln? Vem var han? Kung av Israel!

Hur blev han kung? Gud utvalde honom, en ung israelit som vaktade sin familjs får om dagarna. Ingen trodde att han skulle bli vald till kung bland sina bröder, han var ju så liten! Men det var honom Gud utvalt att bli kung. 

David var troligtvis i tonåren när han blev skickad till fronten, inte för att kriga utan för att ge sina stridande bröder mat. Han möts av den store jätten Goliat och hör hur filistén smädar både israeliterna och Gud.  

1 Sam 17:41-44 – Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. 42När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom – det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. 43”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. 44”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.”

Var fick Goliat sitt självförtroende ifrån? Hur kunde han vara så säker på sin seger? Troligtvis erfarenhet. Han hade säkert vunnit många strider och krig tidigare och visste vad han var kapabel att göra. Men vad svarar David, den lille tonårskillen som inte varit i något krig överhuvudtaget? 

v. 45-47 – David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. 46I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, 47och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld."

Var fick David sitt självförtroende ifrån? HUr kunde han vara så säker på sin seger? För att han visste vem som stod på hans sida – Gud! 

Vi vet vem som vann...: David slungade en sten mot Goliat, träffade honom i pannan och dödade honom. v. 46-47 är nyckelverser: "På skall hela världen förstå att Israel har en Gud, 47och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger."

Gud verkar för att sin egen ära. Kampen är hans, och han kommer att vinna den - sitt namn till ära! Det är något vi kan vila i: "Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem" (Rom 1:20)

Gud vet vad Han gör. Och Han är ute efter att Han ska upphöjas.