Dagens andakt Torsdag

Skriven av Martin

Hela OM är nu inne i en stor planeringsfas. Kristna ledare och organisationer har länge hämtat inspiration från Nehemja för där finns en vision. 

Nehemja 1:1-4


I månaden kislev, under det tjugonde året, befann jag mig på borgen i Susa. Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. De svarade: ”De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nerbrända.”

När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himlens Gud.

Nehemja får en rapport som prickar honom rätt i hjärtat. Vår rörelse springer ur en liknande upplevelse då tre grabbar i sjuttonsårsåldern drabbas av människor som inte innan hört evangeliet. Några unga män får en vision som drabbar deras hjärta och skapar en rörelse. Så blev det också för Nehemja. Han börjar be och han får med sig kungen.

Nehemja 2:4 Kungen frågade mig: ”Vad önskar du?” Då bad jag till himlens Gud.Nehemja ser ett behov och han upplever att han har en roll att spela i det här. Behov är alltid en viktig del i alla visioner. Det behövs en strategi för att visionen ska bli verklighet. Läser vi vidare i kapitel 2 och 3 ser vi utvecklandet av en strategisk plan. Hur går vi för att möta behovet och visionen? Vi behöver be.