Dagens Andakt Måndag

Skriven av Mårten

Dagens bibelreflektion kommer från Psaltaren. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Ps 119:161-169 – Furstar förföljer mig utan skäl,
men mitt hjärta fruktar blott dina ord.
162Jag gläds åt ditt löfte
likt den som vunnit rikt byte.
163Jag hatar och avskyr lögn,
men din lag älskar jag.
164Sju gånger om dagen prisar jag dig
för dina rättfärdiga lagar.
165De som älskar din lag är fullkomligt trygga,
inget kan få dem att falla.

166Herre, jag hoppas på din hjälp
och uppfyller dina bud.
167Jag följer dina lagbud,
och jag älskar dem högt.
168Jag följer dina befallningar och lagbud,
ty allt jag gör kan du se.
169Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.

Idag minns vi särskilt muslimernas högtid Eid. De minns när Abraham skulle offra sin son, men Gud försåg honom med ett lamm istället.

Låt oss be för våra muslimska vänner, att de verkligen får möta Gud och Hans barmhärtighet!