Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Dagens bibelreflektion kommer från Psaltaren. Minns orden från Mark 4:23 - Hör du som har öron att höra med.

Ps 119:169-176 – Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.
170Låt min bön nå fram till dig,
rädda mig, som du har lovat.
171Över mina läppar skall lovsång flöda,
ty du lär mig dina stadgar.
172Min mun skall besjunga ditt ord,
ty alla dina bud är rättfärdiga.

173Låt din hand bli mig till hjälp,
ty jag har valt dina befallningar.
174Jag längtar efter din räddning, Herre,
din lag är min lust.
175Låt mig leva för att prisa dig,
låt dina lagar vara min hjälp.
176Jag har gått vilse som ett bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare,
ty jag har inte glömt dina bud.