Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Vi är inne i vår visionsprocess och börjar sätta mål för 2017. Men är det verkligen bibliskt att visionera och sätta mål...? Låt oss kolla på det lite närmre...:

3 exempel: 

  • Josef (1 Mos 37-41)
  • David (1 Sam 16-17)
  • Josua (Jos 2 och 6)

Josef (1 Mos 37-41)

Vision: Rädda Israel.

Mål: Överleva hungersnöden
Återförena Josefs familj

Strategi: Skicka Josef till Egypten.
Utveckla Josefs gåva att uttyda drömmar och organisationsförmåga.
Använda Josefs gåvor.
Lära Josef tålamod, ödmjukhet och att lita på Gud.
Skicka Josefs bröder till honom utan att de vet om att det är Josef de möter

Problem: Hungersnöd. Avundsjuka. Fängelse

David (1 Sam 16-17)

Vision: Föra Israel tillbaka till Gud

Mål: Välja en ny kung.
Vinna över fienden.

Strategi: Davids förberedelse som herde.
Besegra Goliat.

Problem: Dåligt självförtroende
Folks åsikter
David hade ingen krigserfarenhet

Josua (Jos 2 och 6)

Vision: Ta tillbaka landet 

Mål: Besegra Jeriko

Strategi: Skicka spioner till Jeriko
Rahav, den prostituerade
Gå runt staden 7 dagar; be, ropa etc

Problem: Josua nästan tillfångatagen
Mur runt Jeriko

 

Sammanfattning: bibliskt med mål och strategi, men inte alltid så tydligt utmarkerat i Bibeln. Låt oss vara noggranna i våra förberedelser, vi gör det ju till Guds ära!