Dagens Andakt Fredag

Skriven av Sara

Jag har varit här på kontoret i drygt 3 veckor och jag tycker det är så mäktigt att få börja dagen med andakt tillsammans. Det gör något med atmosfären på kontoret och det gör något med oss som gemenskap. Ja, jag har märkt i andra sammanhang att de relationer där Gud får vara mitt i relationen ofta blir starkare. Kanske för att Gud är fantastisk, eller för att han är så fruktansvärt duktig på att förena människor – eller kanske båda.

1 Mos 1:20-28 – Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” 21Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 22Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig.” 23Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.

24Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. 25Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.

26Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Bibeln kunde börjat med att introducera Eva och Adam utan Guds inbladning, men skapelseberättelsen börjar med att introducera Gud först. Och jag tror att Gud vill göra en poäng av att vi kommer från Honom. 

Vi är skapade till Guds avbild - med spår av Hans egenskaper och Hans karaktärsdrag, men också kommer från Honom. Vi kommer från Gud, som är god, som är kärlek. Det säger något om vilka vi är också!

Vi vet inte hur mycket Gud såg i framtiden av hur fel saker skulle bli efter fallet, men Gud visste att Han skapade oss med den risken - Han gav oss ju en fri vilja! Trots det skapar Han. Och Han gör det fullt ut. 

Gud ville oss och Han vill ha en relation med oss.