Dagens Andakt Fredag

Skriven av Dave

1 Kor 14:1-5 – Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud; ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter. 

Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd.

Det här är en riktigt utmanande text!

Vad säger texten att vi ska sträva efter?

  • Kärlek
  • Andliga gåvor
    • Profetera
    • Tala i tungor

Vad är syftet med våra andliga gåvor?
Att bygga upp; andra och sig själv.

Vad är det att profetera?
Att tala Guds ord och Guds sanning. Ibland handlar det om framtiden, ibland om Guds sanning i nuet.

I gamla testamentet berättas det om många profeter. Men vad gjorde en profet till profet?
Att han eller hon hade Guds ande och en särskild smörjelse. Idag kan vi alla få den Helige Ande, så på ett sätt är vi alla profeter idag! (En del har en tydligare profetisk gåva, men alla har möjligheten)