Dagens Andakt Måndag

Skriven av Magdalena

Idag läser vi från Markusevangeliet 10:17-31:

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” – ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” Då sade Petrus till honom: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig.” Jesus svarade: ”Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.”

Kan du beskriva händelseförloppet kortfattat?
En ung man kom till Jesus och frågar honom vad han ska göra för att få evigt liv. Jesus berättar budorden för honom, mannen säger att han följer dem och Jesus berättar då att mannen ska sälja allt han äger vilket gör mannnen arg eftersom han är rik. Lärjungarna blir förvirrade och ifrågasätter hur man ska kunna komma in i himlen om inte ens den rika mannen kan göra det, men Jesus förklarar för dem varför det är så och säger att för Gud är allting möjligt. 

Nämns Jesus/Anden eller Gud i texten?
Ja, han är en av huvudpersonerna i dialogerna som utspelas. Han berättar också om Guds rike och de löften Fadern ger oss samt att ingenting är omöjligt för Honom. 

Sker det något tidshopp i texten?
Nej berättelsen utspelas under några få sammanhängande minuter. 

Vad tycker du om det Jesus gör i texten?
Jag tycker att Jesus är väldigt vis. Mannen pratar om att han följer alla regler, men Jesus pekar på det som händer i mannens hjärta och utmanar honom till förändring. 

Vilken del av bibeltexten känns viktigast för dig och varför?
När du ger upp saker för Jesus står det också i texten att du kommer få ta emot mer. Jesus säger inte bara att du kommer få evigt liv, utan också att vi kommer få ta emot här i världen. 

Varnas någon för något i bibeltexten?
Ja och nej. Det är inte en uttrycklig varning, men Jesus varnar för att det händer något i hjärtat som mannen behöver fixa innan han kan få evigt liv. Han varnar också för att pengar eller egodelar kan hålla människor ifrån Guds rike. 

Har du upplevt något som knyter an till bibeltexten? Var det en positiv eller negativ upplevelse?
Nej.

Varför utfärdas varningen/påminelsen? Hur går det för människorna i texten som blir varnade/påminda?
Varningen kommer ju för att Jesus vill att vi ger vårt hjärta till honom. Mannen får varningen för att hans ägodelar håller honom ifrån Jesus. Han reagerar genom att springa därifrån, och om han kommer tillbaka vet vi inte. 

Utlovas ett löfte?
Jesus lovar räddning och evigt liv till lärjungarna. Han lovar också att vi ska få ta emot av Fadern här på jorden (och förföljelse).

Vad får du för känsla av att läsa texten?
Det finns hopp i texten. Den rika mannen kommer in och gör allt han vet att lagen säger, men ändå blir han varnad. Petrus säger om inte ens en rik man kan komma in i himlen, vem kan då? Det känns lite hopplöst i den situationen, men Jesus ger hopp. Han vänder på det, han kräver att vi ger våra hjärtan till Honom och det kan både den rikaste och den fattigaste göra. Han ber oss alla att ge samma sak. För en rik kanske det är svårare för det är så mycket annat som tar den platsen, men Jesus ber inte om något omöjligt. Hade jesus bett en fattig om att ge två miljoner hade det varit omöjligt, men Han ber oss att ge något alla kan ge. 

Vad tycker du om i Bibeltexten och varför?
Grejen med nålögat är väldigt intressant. Det finns många teorier om det och det är intressant att läsa  om. 

Förstår du de personer som nämmns i texten? Känner du igen dig i deras reaktioner?
Jag kan känna igen mig i den rika mannen. Jag kan ibland tänka att jag gjort så mycket bra i jämförelse med andra som gjort så mycket hemskt, den klassiska jag har inte mördat, jag har inte gjort det här eller det här eller det här. Och ibland kan jag känna att Gud säger "det är jättebra, men du har missat det jag verkligen efterfrågar". Gud tycker det är bra att vi inte mördar, men han frågar efter något annat. Jag kan känna igen mig i reaktionen när mannen blir bedrövad. Jag kan också känna så när Jesus påminner mig vad det är han egentligen efterfrågar, men jag vill se en fortsättning av texten då mannen kommer tillbaka till Jesus och säger "okej, nu förstår jag vad du menar".