Dagens andakt torsdag

Skriven av Jackie

Gud lever fortfarande, trots att det börjar bli mörkare ute och svårare att vakna på morgonen.  I Johannes 8 säger Jesus att han är världens ljus.

Dagens text talar lite om mörkret, när det började. 1 mos 3:1-7
Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.

Vem/vilka träffar vi i texten?
Ormen, Eva (kvinnan) och Adam (mannen). 

Var utspelas händelsen? 
I trädgården, Edens lustgård (Paradiset).

När skedde detta?
Väldigt tidigt in i jordens tid. 

Vad händer i texten?
Det finns en orm som är listig. Han är smart, slug. Han sade till Eva och Adam att det var okej att äta från det trädet Gud hade sagt inte var okej att äta ifrån. Han sade åt dem att äta från trädet. Problemet är att det var från det enda trädet Gud sade nej till. Kvinnan säger ifrån och berättar att de kommer dö om de äter från trädet, ormen säger att det inte stämmer utan att de kommer bli som Gud och kunna skilja på gott och ont. Eva åt och gav sedan till Adam. Deras ögon öppnades och de blev blyga för varandra när de såg att de var nakna. De band ihop fikonlöv att ha på sig. 

Varför sa ormen till dem att det var okej att äta från trädet?
Han ville förstöra.

Varför tog Eva frukten?
I början när ormen sa ”ät” tog inte Eva av frukten, hon sade nej från början. Det hon såg i trädet, ”en fröjd för ögat”, det hon fick begär av blev starkare än det Gud hade sagt. Hon började tro på det ormen sade och mindre på det Gud sade. Att få vishet lockade Eva. 

Varför tog Adam av frukten?
Han hade ingen ryggrad. Man kan psykologisera detta hur mycket som helst men förhållandet mellan kvinnan och mannen kan ha påverkat mannens val att också äta. 

Varför sa Gud att de inte skulle äta frukten?
De fick information om skapelsen när de åt av frukten. Innan kom all deras information från Gud, men genom att äta av frukten bytte de från att få information av Gud till att få information av sig själva. De börjae lyssna på ormen och sina egna tankar och perspektiv. Alla har olika perspektiv, alla har olika tankar. För det mesta tänker vi att vårt sätta tt tänka är rätt, men inte alla 7 miljarder människor kan ha rätt. Det finns ett sätt att tänka som är rätt, och det är Guds perspektiv. Vi möter varje dag nya sätt att tänka på som presenteras i olika medier, predikningar, hos vänner. Min uppmaning till er idag är därför att ni ska söka Guds perspektiv, för det är hans som är sant.