Dagens andakt fredag

Skriven av Jackie

1 mos 3:8-13

De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: ”Var är du?” Han svarade: ”Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig.” Herren Gud sade: ”Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: ”Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Hon svarade: ”Ormen lurade mig, och jag åt.”

Vilka möter vi i texten?
Gud, Adam och Eva. Satan talas det också om men han är inte där i egen person. 

Var är de?
I trädgården, först gömmer de sig bakom några buskar.

När skedde detta?
Någonstans mellan skapelse och Jesus, men förmodligen ganska nära skapelsen. Det står aldrig i Bibeln hur nära inpå skapelsen detta skedde men vi kan anta att det hände ganska nära efter skapelsen. 

Vad hände i texten?
De åt av den förbjudna frukten och insåg att de var nakna. Gud sökte efter dem, men mannen och kvinnan gömde sig för Gud. När Gud ropar på mannen svarar han och kommer fram, han svarar då Gud med att han gömde sig för honom när han hörde honom komma då han blev rädd eftersom han var naken. Gud frågar mannen vad de har gjort och mannen skyller på Gud och kvinnan. Gud vänder sig till kvinnan och frågar henne vad hon har gjort men hon skyller på ormen. 

Varför sökte Gud efter människorna?
För att det är vad Gud gör, han söker efter oss. Jag tror inte att han hade sökt efter människorna förut. Människorna gömde sig för Gud när de insåg att de var nakna, men de hade varit nakna deras hela existens, dock utan att veta om det. Att vara rädd för Gud och att frukta Gud är inte samma sak. Att vara rädd handlar ofta om att vara rädd för vad som kan hända. Gud är helig och därför bör vi frukta Honom. Att frukta Gud innebär inte att vara rädd för Honom utan att respektera honom. Som ett barn som respekterar sina föräldrar. Barnet vet att de kan komma när de vill och hoppa upp i deras knä, men vet samtidigt om att de inte ska göra dumma saker. 

Människorna var egentligen inte nakna eftersom de hade gjort kläder av fikonträd innan, men de gömde sig ändå. De gömde sig inte för att de var nakna utan de kände sig fulla av skam för vad de hade gjort. Skuld är att man har gjort något dåligt, skam är att man är dålig. De gömde sig på grund av skam, när Gud frågar dem vad de har gjort skyller de på varandra. Att skylla på andra är ett sätt att flytta över sin skam på någon annan. 

Hur reagerar vi på skam. Gömmer vi oss från Gud? Skyller vi på andra? Vad händer när vi skyller på andra? Vad händer med våra relationer när vi skyller på varandra? Vi trycker undan den andra personen? Ibland skyller vi på varandra inuti vårt huvud. De är fortfarande okej med dig, men du trycker dem ifrån dig trots att du inte säger det högt. Vi gillar att skilja på män och kvinnor, vi gör saker för att förstöra relationen mellan man och kvinna men det var aldrig Guds plan. I början levde människorna nakna och kände varken skam eller behov av att gömma sig för varandra. När synden kom in i världen förstördes inte bara relationen mellan Gud och människorna, utan också relationerna mellan oss människor. Låt oss be om hjälp att inte skämmas för de vi är utan att leva i sanningen om vem Gud skapade oss till att vara, så att vi inte känner ett behov av att gömma oss från varandra.