Dagens andakt fredag

Skriven av Brad

2 tim 4:1-8


Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna.  5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp.  7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.  8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Vers 3 och 4 stämmer så bra in på vår värld, vi letar efter vår egna sanning. Vad är motivet bakom det vi gör? Vi kan höra saker från Gud men är det verkligen det vi gör eller gör vi saker efter vår egna agenda. Vissa saker är obekväma att höra, att man är på fel väg. Istället kan vi ibland läsa Bibeln ganska mycket efter vår egna kontext också, hitta verser som stämmer in på sitt eget liv. Därför är det viktigt med en kristen gemenskap. Vi får ett annat perspektiv när vi samlas tillsammans och diskuterar ordet. Annars är det väldigt lätt att fastna i sitt eget tänkande. 

De första verserna talar om tålamod och ständig undervisning och det är så viktigt att vi gör det, lyssnar in. För att inte hitta sin egen sanning utan Guds sanning. 

Jag gillar Paulus självförtroende. Kommer jag kunna säga att jag kämpat den goda kampen och fullbordat loppet? Jag gillar att han kan säga det. Men jag tycker också det visar på att Paulus visste vem han var och vem han kämpar för. Han har verkligen gett allt han kan göra för Guds rike. Vi måste förstå att vi har olika gåvor. Det är så viktigt att vi hittar våra olika gåvor och agerar efter dem. Vi behöver uppmuntra den kristna kroppen. Ibland kan vi ignorera det Gud kallar oss till för att det känns obekvämt, men Gud har manifesterat sig i oss. Vi har fått gåvor var och en, men det är så lätt att vi ignorerar dem. Därför vill jag udag uppmana er att söka era gåvor och använda dem. Vi behöver ge tillbaka till Gud för allt han har gjort för oss. Det är inget som behöver vara jobbigt, vi måste försöka ha ett hjärta som älskar Gud. Om vi gör något utan kärlek är vi inget, så som vi sade för några veckor sedan. Jag vill älska Gud, jag vill älska kyrkan och jag vill uppmuntra kristi kropp. Hur ser det ut i våra liv idag?