Dagens Andakt Fredag

Skriven av Sara

1 Mos 6:9-22 – Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud. 10Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet. 11Men inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av våld. 12Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt vad människorna gjorde på jorden var fördärvligt.

13Han sade till Noa: ”Jag har bestämt att jag skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och jorden. 14Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck. 15Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög, 16och du skall göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken skall du göra på ena sidan, och du skall bygga den i tre våningar.

17Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden skall gå under. 18Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du skall gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustrur, 19och av allt som lever, av alla varelser, skall du föra in i arken ett par, hane och hona, av varje art, så att de kan överleva tillsammans med dig. 20Av de olika arterna av fåglar, fyrfotadjur och markens kräldjur skall ett par av varje komma till dig, så att de kan överleva. 21Du skall lägga upp förråd av all slags föda, så att ni har att äta, du själv och alla de andra.”

22Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra.

Hurdan tror du att Noa var som person? Lydig, inlyssnande, villg att lära, galen, praktisk, modig, målmedveten. Det står ju egentligen inte särskilt mycket om hans personlighet i texten, men vi ser en hel del spår av det i hans handlande. Och jag tror att det är samma sak med oss! Jag har länge tänkt att jag vill veta vem jag är, vilka gåvor jag har och vad Gud tänkt med mitt liv. Har du nånsin tänkt så?

Jag tror att det är helt ok att tänka så, men tänk om vi skulle vända på det och börja med att lyssna in Gud istället. För jag tror att det var så för Noa: att Gud först såg att han var en god människa efter Guds hjärta och sen gav honom ett uppdrag; "bygg en ark!"  

Så istället för att kolla inåt - vem är jag? Vad vill Gud med mitt liv? så kanske vi behöver lyssna på Gud först: vart leder Han mig?

Att upptäcka sig själv när man går med Gud. 

Noa får väldigt tydliga instruktioner från Gud; så här ska arken se ut, det här är måtten den ska ha. Jag tror att det är samma sak med oss: Gud kallar oss till ett uppdrag men lämnar oss inte bara vind för våg - han ger också vidare intstruktioner!

När vi går dit Gud kallar oss kommer han också att vara med hela vägen. Han ger oss uttrymme att testa själva, men är också med oss hela vägen.